[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สมาชิกเว็บ

คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมวดหมู่ blog
DLIT

STEM KKPAO

แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหาร
Click ดูประวัติ
นายนำศิลป์ วิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสุภาวดี แก้วสำราญ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรสิริ โคบุตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายกิตติชัย อุทธา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
Click ดูประวัติ
นางบุษกร ศรีสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ
Click ดูประวัติ
นายปิติพัฒน์ พาบุ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายราชัย โพธิ์ศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาววรางคณา บุรานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายการศึกษาในระบบ
3 : ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
4 : ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ
5 : ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มงานนิเทศฯ
8 : ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา