[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สมาชิกเว็บ

คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โปรแกรมดูผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เว็บไซด์โรงเรียนในสังกัด
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมวดหมู่ blog
DLIT

STEM KKPAO

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทรสิริ โคบุตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางเกศรินทร์ มุแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางอารยา บูโฮม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวศรีนภา เหล่าชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางศิริวรรณ สีสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวนิษฐา ละครชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นายคมกฤช ฉลวยแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอัจฉราพร อนุสุเรนทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นายบัญชา สีชาเหง้า
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางหอมไก ยิ่งสำราญ
พนักงานจ้างทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายศุภชัย จันทร์มณี
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายกีรติ สระคูพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นางพิริยนันท์ ศิริพงศ์สิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา ถาโคตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายการศึกษาในระบบ
3 : ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
4 : ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ
5 : ฝ่ายส่งเสริมกีฬาฯ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มงานนิเทศฯ
8 : ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา